Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Latte di vacca, parzialmente scremato uht

49 calorie per 100 grammi

Calorie 49
Kj 205
Acqua 88.5
Proteine 3.6
Proteine animali 3
Proteine vegetali 0
Fibre 0
Alcool 0
Vitamina d 0
Vitamina b1 0.04
Vitamina c 2
Glucidi totali 4.9
Amido 0
Glucidi solubili 0
Lipidi totali 1.8
Lipidi saturi 0.89
Lipidi monoinsaturi 0.47
Lipidi polinsaturi 0.08
Colesterolo 7
Vitamina e 0.03
Vitamina b2 0.18
Vitamina b6 0.06
Acido oleico 0.43
Acido linoleico 0.05
Acido linolenico 0.03
Altri polinsaturi 0
Ferro (mg) 0.2
Calcio (mg) 110
Sodio (mg) 42
Potassio (mg) 170
Zinco (mg) 0.5
Vitamina b3 0.04
Acido folico 2

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti